İşe Alım Politikaları

İşe alım politikamızın temelini, insan gücünü etkin şekilde planlayarak şirket değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturur.

İşe alım faaliyetleri, görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü proaktif bir yaklaşımla şirketin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sürdürülür.

En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve görev tanımları kullanılır.

İşe alım faaliyetleri yıllık norm kadro planları dâhilinde gerçekleştirilmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır.

İşe alım faaliyetlerinde kadın istihdamına öncelik verilir. Aynı niteliklere ve yetkinliklere sahip farklı cinsiyette iki aday arasında kadın adaylara pozitif ayrımcılık gösterilir.

İşe Alım Sürecimiz

Şirketlerimizde İnsan Kaynakları ihtiyaçları Norm Kadro çalışmaları ile tespit edilir. Bu amaç doğrultusunda, işe alım ilanları internet portalı üzerinden yayınlanır ve özgeçmişler aynı sitede oluşturulan başvuru sistemi üzerinden kabul edilir. Başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adaylar belirlenir ve İnsan Kaynakları tarafından görüşmeye çağırılır. İşe alım sürecinde temel amaca hizmet etmek üzere; işbirliği sağlayacak, motivasyonu yüksek, çalışmalarımızı hep ileriye taşıyacak etkin insan kaynağı tercih edilir.

Görüşme sonucu olumlu olan adaylar, ikinci görüşmeyi bölüm yöneticisi ile yapar. Bölüm yöneticisince de uygun bulunan adayların referans kontrolleri yapılır ve iş teklifinde bulunulur.

Diğer adayların özgeçmişleri, oluşabilecek başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır.

Kariyer Yetenek Yönetimi Politikaları

Yetenek Yönetimi politikamızın temelini ortaya çıkan yönetici ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunun yine holding içerisinden yetiştirilmesi oluşturur.

Çalışanların yetkinlik ve teknik bilgi hedeflerine yönelik performansları ve yetkinlik gelişimleri yıllar bazında izlenmektedir.

Gelişim gösteren çalışanlar, ihtiyaçlar ve beklentiler göz önüne alınarak değerlendirilmektedir.

Bu gelişimi sağlamak ve yetenek havuzu oluşturmak için, çalışanlar yedekleme, kariyer planlama ve liderlik programlarından faydalanmaktadır.

Eğitim Politikaları

İnsan Kaynakları stratejileri kapsamında sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen şirket çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki ve teknik bilgilerdeki gelişim ihtiyaçları ve kişisel gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.

Gerçekleşen tüm eğitimler sonunda katılımcıların eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri kayıt altına alınarak, eğitim organizasyonlarında sürekli gelişim hedeflenmektedir.

Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.

Sosyal Faaliyetler

Şirket içindeki birlik ve beraberlik duygumuzu korumak, tüm Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş. çalışanlarında büyük bir aile olduğumuz bilincini oluşturmak adına kurduğumuz HASCLUB ile tüm çalışanlarımız ve onların aileleriyle birlikte katıldığımız sosyal faaliyetler düzenliyor, iş yaşamının dışında da birlikte hoşça vakitler geçiriyoruz.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.